Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Eerst regelen bij overlijden

Veel mensen verkeren onterecht in de veronderstelling dat er meteen na een overlijden van alles geregeld moet worden. Het is geen probleem om in de eerste uren na het overlijden tijd te nemen om tot rust te komen. Daarna neemt u de volgende stappen:

Stap 1: Schakel een arts in en licht een aantal mensen in

Sommige mensen bellen eerst een arts, anderen lichten eerst de mensen in die de overledene heel na stonden. De volgorde ligt niet vast, u kunt hierin uw eigen gevoel volgen. Is iemand overdag thuis overleden, dan belt u zijn of haar huisarts. Bij een overlijden buiten kantoortijden en in weekenden belt u de huisartsenpost. De arts komt naar u toe, stelt het overlijden vast en vult overlijdenspapieren in. Overlijdt iemand in een ziekenhuis of andere zorginstelling? Dan schakelt het verplegend personeel een arts in.

16112_jager_012

Stap 2: Alvast de nodige informatie opzoeken

Heeft u enkele naasten en een arts ingelicht, ga dan na of de overledene wensen heeft vastgelegd. Is er een codicil of wilsbeschikking? Heeft hij of zij in een gesprek met een uitvaartbegeleider uitvaartwensen besproken of een wensenformulier ingevuld? Daarnaast kunt u alvast uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering heeft en zo ja, wat het polisnummer is. Al deze informatie helpt bij het organiseren van een afscheid zoals de overledene dat wilde.

Stap 3: Neem contact op met de uitvaartbegeleider

Wilt u het afscheid met zorg en aandacht vormgeven, maar ziet u op tegen al het regelwerk voor de uitvaart? Bel ons. Wij loodsen u stap voor stap door de dagen tot aan de begrafenis of crematie en helpen u om een afscheid te organiseren dat een dierbare herinnering wordt. U geeft zelf aan wat u wilt: of we meteen moeten komen, later die dag of pas de volgende dag. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Een overlijden melden? Bel 0321-316174 / 0320-251124. We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

16112_jager_009