Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Overlijden melden

Als iemand is overleden, is het verplicht om daarvan aangifte te doen bij de burgerlijke stand. Zonder deze aangifte mag de overledene niet worden begraven of gecremeerd. Om aangifte te kunnen doen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente is eerst een verklaring van overlijden nodig. Die wordt door een arts opgesteld. Daarom is het belangrijk om na een overlijden een arts in te schakelen.

Verklaring van overlijden

Een verklaring van overlijden wordt altijd opgemaakt door een arts. Tijdens kantooruren belt u hiervoor bij voorkeur de huisarts van de overledene. Weet u niet wie de huisarts van de overledene is of overlijdt iemand buiten kantooruren, dan kunt u ook contact opnemen met uw eigen huisarts of met de huisartsenpost.

16112_jager_001

Overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis

Als iemand is overleden in een ziekenhuis of zorginstelling, dan mag een arts die daar werkt de verklaring van overlijden opstellen.

Zelf aangifte doen bij de gemeente

Vaak is de uitvaartbegeleider degene die aangifte van overlijden doet bij de gemeente. Maar u mag dit natuurlijk ook zelf doen. Kijk op de website van de gemeente wat u moet meenemen naar de afspraak bij het Overlijdensloket. Uitvaartverzorgers kunnen ook digitaal aangifte doen.

Overlijden in het buitenland

Als iemand in het buitenland overlijdt, moet een arts worden gewaarschuwd voor het opstellen van een verklaring van overlijden. Daarna moet aangifte worden gedaan. Dat moet op twee plekken: in de gemeente waarin iemand is overleden én in de Nederlandse gemeente waar de overledene woonde. U kunt het ministerie van Buitenlandse zaken bellen voor hulp. Het telefoonnummer is +31 (0)70 – 348 47 70. Ook kunt u terecht bij medewerkers van de ambassade of het consulaat. In principe beslissen de nabestaanden zelf waar de begrafenis of crematie plaatsvindt: in het buitenland of in Nederland.

Vragen over het melden van overlijden? Neem contact op. 

Jager Uitvaartbegeleiding