Skip to content

Overlijden melden: 0321-316174 24 uur per dag bereikbaar

Overlijden melden: 0321-316174 24 uur per dag bereikbaar

Boeken en gedichten
Inspiratie

Welk thema raakt mensen dieper dan de dood?
Wij hebben voor u een bloemlezing samengesteld van inspirerende boeken en gedichten
over afscheid, verlies, rouw en troost.

Hofvliet Villa Zwolle - Jager Uitvaartbegeleiding

Boeken voor volwassenen over rouw, verlies, afscheid en troost

Herbergen van verlies. Thuiskomen in het land van rouw. Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten.

Met mijn ziel onder de arm. Tussen welkom heten en afscheid nemen. Riet Fiddelaers-Jaspers.
In dit boek wordt duidelijk hoe liefde en rouw onlosmakelijk met elkaar zijn verweven.

Boeken over het voorbereiden van een uitvaart

UitvaartWijzer. Gedachten, handreikingen en teksten bij dood en uitvaart. Aart Mak.

Je brengt me toch niet zomaar weg. Coby Vredenburg-Schourten.

Tijd voor de dood. Handreiking voor een persoonlijke uitvaart. Marjon Klaassen.

Leven doe je op je eigen manier. Afscheid nemen ook. Praktische handreikingen voor het vormgeven van een uitvaart. Brenda Siebrand-Koper.

Scroll To Top
WhatsApp chat