Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Afscheidsbijeenkomst

Meestal komen de nabestaanden en andere belangstellenden vooraf aan de begrafenis of crematie bijeen voor een afscheidsbijeenkomst. Hoe ze dit samenzijn invullen, verschilt per uitvaart. Iedereen heeft zijn eigen gebruiken, rituelen en persoonlijke voorkeuren.

Afscheid nemen op uw manier

Een afscheidsbijeenkomst kunt u vormgeven zoals u dat zelf graag wilt. Met muziek en afscheidswoorden bijvoorbeeld. U kunt ook een mooi gedicht voordragen of tijdens de bijeenkomst foto’s projecteren. Misschien wilt u kaarsen of wierook branden of vindt u het mooi om de genodigden een aandenken aan de overledene te laten meenemen. De afscheidsbijeenkomst kan een moment zijn om samen stil te zijn of juist om herinneringen op te halen en emoties te delen. Vaak staat de kist tijdens de bijeenkomst in de ruimte, maar als u dat niet wilt is dat geen probleem. U kunt de bijeenkomst eventueel afsluiten met een symbool, zoals het loslaten van ballonnen of witte duiven. Wij helpen u graag om voor het afscheid een vorm te kiezen die past bij u en de overledene.

Afscheidsbijeenkomst
Afscheidsbijeenkomst

Spreken tijdens de rouwdienst

Bij een religieuze uitvaart gaat vaak een dominee, pastoor of andere voorganger voor. En er wordt meestal een liturgie of programmaboekje gebruikt. Wilt u in de dienst ook ruimte laten voor inbreng van naasten, dan kan dat. Misschien zijn er sprekers uit eigen kring. U kunt ook voor een woorddienstbegeleider of funerair spreker kiezen. Dat is iemand die nabestaanden helpt die het moeilijk vinden om tijdens het afscheid het woord te doen. Veel mensen vinden het prettig als de uitvaartbegeleider als ceremoniemeester optreedt. Zo kunnen zij de volle aandacht richten op het afscheid nemen en hoeven ze zich niet druk te maken over organisatorische zaken.

Locatie kiezen voor een waardig afscheid

Een afscheid doet je stilstaan bij waar het in het leven om draait. Om goed afscheid te kunnen nemen, is de plek waarop dat gebeurt heel belangrijk. Zo’n plek kan een uitvaartcentrum of crematorium zijn, maar ook bijvoorbeeld een café of museum. Er zijn geen vaste regels voor. Neem de tijd om een locatie te kiezen die bij u of de overledene past.

Tijdstip van de afscheidsbijeenkomst

Sommige religies en culturen hebben duidelijke regels over het moment van begraven of cremeren. Bijvoorbeeld binnen 24 uur en niet op zaterdag of op een feestdag. Vaak is een afscheidsbijeenkomst overdag. Maar wilt u een afscheid na zonsondergang, met kaarsen, fakkels en vuurkorven, dan is daar geen enkel bezwaar tegen. Houd er bij het vaststellen van het tijdstip rekening mee dat sommige bezoekers van ver komen.

Hulp nodig? Maak een afspraak. 

Afscheidsbijeenkomst
Condoleance