Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Concurrentie

Vorige week werden we aan het einde van een middag gebeld door naasten die ons vroegen de uitvaart van hun dierbare te verzorgen. Wij maakten op hun verzoek een afspraak voor de volgende dag om met hen in gesprek te gaan. De volgende ochtend echter belden ze op om te laten weten dat ze van de afspraak afzagen. Ze hadden inmiddels contact gehad met hun verzekeraar, een maatschappij die ook uitvaarten uitvoert. Die had hen verteld dat de verzekering niet zou uitkeren als de uitvaart door een ander bedrijf werd geregeld. Alhoewel de familie een sterke voorkeur had voor ons bedrijf, kozen ze uit angst voor een financieel debacle toch maar voor de verzekeraar.

Lees verder

Vervoer

In Nederland mag een overledene op vele verschillende manier worden vervoerd. Dat kan per rouwauto, boot, fiets, motor, uitvaartbus, koets etc. Nabestaanden staat het ook vrij om de overledene zelf te vervoeren met eigen auto. Het is wel aan te raden om van te voren te kijken en te meten of een kist achter in de auto past. Onlangs hebben we bij een uitvaart gebruik gemaakt van de Landrover van de overledene. In een indrukwekkende lange stoet van Landrovers van de Landrover Club werd de overledene naar het crematorium begeleid.

Lees verder

Voorgesprekken

Een belangrijk deel van mijn werk is het voeren van gesprekken vóórdat er sprake is van een overlijden. Er zijn mensen die in het algemeen meer willen weten over uitvaartbegeleiding of over de kosten daarvan lang voordat er sprake is van een naderend overlijden. Wij maken dan een afspraak bij u thuis of in het Afscheidshuis aan de Morinel in Dronten om de vragen die er zijn te beantwoorden. Er zijn ook mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven hebben en die behoefte hebben aan meer informatie. Die gesprekken zijn meestal veel emotioneler dan wanneer het afscheid zich vermoedelijk nog lang niet aandient.

Lees verder

Tijd en aandacht

In november 2016 opende Jager Uitvaartbegeleiding haar deuren van het nieuwe Afscheidshuis aan de Morinel 65 in Dronten. Voorheen gelegen aan de Lunaweg in Dronten. Inmiddels hebben we veel mensen in ons nieuwe Afscheidshuis mogen ontvangen. De reacties zijn positief. Van; “wat een fijne plek in deze moeilijke tijd”, tot; “wat fijn dat we vader op zo’n waardige plek kunnen opbaren”. Het is ook voor ons als uitvaartbegeleiders, bijzonder om te ervaren wat deze plek voor de mensen kan betekenen.

Lees verder

Wat is een afscheidshuis?

Mensen stellen mij vaak de vraag: Wat is een afscheidshuis eigenlijk? Gaan de mensen daar dood? Of ben je daar de dag dat iemand begraven of gecremeerd wordt? Er zijn nog veel vragen. Ons Afscheidshuis ‘De Morinel’ is de plek waar mensen hun dierbare kunnen opbaren, tussen het moment van overlijden en de dag van het afscheid in. Daarnaast hebben wij er ook ons kantoor van waaruit wij werken.

Lees verder

Zegeningen tellen

Een deel van ons werk bestaat uit wat wij ‘voorgesprekken’ noemen. Mensen geven om diverse redenen aan dat ze ons willen spreken voordat er sprake is van een overlijden.

Lees verder

Het is maar een woordje

Het is alweer jaren geleden, maar hij is er nog vrijwel dagelijks mee bezig”. De zin wordt liefdevol uitgesproken. Vol oprecht en gemeend meeleven.

Lees verder

Geen zwarte kraai maar een…..

Als er iets is dat mensen niet willen als ze een uitvaart moeten regelen, dan is het een ‘eng’ mens over de vloer krijgen.

Lees verder

Ode aan Jannie

Zonder te weten waarover het gaat spreken we voor de volgende dag af. Ik verwacht een vraag over verzekeringen ofzo.

Lees verder

Begrafenisgeld gaat op aan hulp

De Stentor kopte eind maart jl. (in een artikel van Anne Boer) dat veel ouderen zich door de bezuinigingen in de zorg genoodzaakt het geld dat zij hadden gereserveerd voor hun uitvaart, te gebruiken voor zorg die zij nodig hebben.

Lees verder

Afscheid nemen van een ex-partner

Afscheid nemen is misschien wel het meest moeilijke dat een mens moet doen.

Lees verder

Ik kan het zelf ….

Ik werd onlangs gebeld door een mevrouw die vertelde dat haar man thuis was overleden. ‘We gaan de uitvaart helemaal zelf regelen, dus daar heb ik je niet voor nodig, maar we hebben wel een koeling nodig voor onder het lichaam van mijn man’.

Lees verder