Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Nazorg na overlijden

De dag van de uitvaart ligt achter u. Uw leven is veranderd en er begint een nieuwe fase; een periode van rouw en aanpassing aan het verlies dat u hebt meegemaakt. In deze periode moeten er nog veel praktische zaken worden geregeld. Enkele weken na de uitvaart nemen wij contact op om te polsen of u hierbij hulp wilt.

Nazorg na uitvaart

Na een uitvaart zijn er nog veel praktische zaken af te handelen: een dankbetuiging sturen of een advertentie plaatsen, een grafmonument of asbestemming kiezen, bank- en belastingzaken regelen, verzekeringen afwikkelen, een erfenis verdelen. Misschien staat uw hoofd er nog helemaal niet naar. Samen met u bekijken we wat eerst moet en wat nog even kan wachten. En we geven u handige adviezen waarmee u verder komt.

Condoleance
Condoleance

Administratieve nazorg bij overlijden

Na een uitvaart is er administratief veel af te handelen. Denk aan:

  • Bankzaken regelen. Hiervoor is vaak een verklaring van erfrecht nodig. U moet daarvoor contact opnemen met een notaris.
  • Belastingaangiften doen. Bent u fiscaal partner van de overledene? Kijk dan voor informatie op de website van de Belastingdienst.
  • Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen.
  • Pensioenfondsen en andere uitkeringsinstanties op de hoogte stellen.
  • Sociale media-accounts stopzetten.
  • Eventueel een woning leegruimen en de inboedel verdelen.
  • De eventuele eigen woning van de overledene verkopen.

Administratie bewaren na overlijden

In de eerste periode na het overlijden komt er waarschijnlijk nog regelmatig post binnen voor de overledene. Bewaar die en houd een overzicht bij van de financiën en kosten. Zorg voor kopieën van opzeggingen of andere formulieren en brieven naar instanties en archiveer e-mails. Uiteindelijk zal de hoeveelheid correspondentie afnemen en stoppen. Pas dan kunt u de administratie van de overledene afronden.

Erfenis

Als er een erfenis verdeeld moet worden, ga dan na of er een testament is gemaakt en bij welke notaris dit is gebeurd. Is er geen testament, dan bepaalt de wetgeving hoe de erfenis verdeeld wordt. Die verdeling vindt pas plaats als alle kosten zijn betaald. Dit duurt meestal lang. Helaas blijken in de praktijk in veel families ruzies te ontstaan over de erfenis. Een testament kan dit voorkomen.

Vragen? Of hulp nodig bij alles wat na een overlijden nog moet worden afgehandeld? Neem contact op.